Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI & TRẢ ÁP DỤNG SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU VINANOI

Điều kiện: Sản phẩm nguyên vẹn, còn đầy đủ hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành, tem, thùng (hộp) sản phẩm, phụ kiện kèm theo.

TRƯỜNG HỢP 1 – SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI (đổi ý / không thích)

1.1 ĐỔI SANG SẢN PHẨM KHÁC:

Điều kiện

Phí đổi

(trên giá hóa đơn)

Giá trị còn lại

(sp đã mua)

10 ngày đầu

Trừ 10%

90%

10 ngày tiếp theo

Thêm 10%

80%

10 ngày tiếp theo

Thêm 10%

70%

1.2 TRẢ SẢN PHẨM & hoàn lại tiền = Phí đổi + 10%.

TRƯỜNG HỢP 2 – LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT:
Chỉ áp dụng cho trường hợp cháy bộ biến điện hoặc cháy motơ

2.1 ĐỔI SẢN PHẨM

Đổi mới miễn phí 6 tháng đầu sử dụng

Đổi sản phẩm tương đương miễn phí sau 6 tháng sử dụng

2.2 TRẢ SẢN PHẨM

Điều kiện

Phí trả

(trên giá hóa đơn)

Giá trị còn lại

(sp đã mua)

10 ngày đầu

Miễn phí

100%

10 ngày tiếp theo

Thêm 10%

90%

10 ngày tiếp theo

Thêm 10%

80%